Na stranicama ”Vrijeme divljine – zapisi iz prirode” kontinuirano objavljujemo virtualne izložbe slika, crteža, fotografija, ilustracija, foto haiga, video zapisa. Pogledajte koje smo već napravili!

Jelena Martinović

 

– Jelena Martinović: Foto zapisi iz prirode, 20. 12. 2021.

 


 

Krešimira Gojanović

 

– Krešimira Gojanović: ”Magična šuma” kroz fotografiju i crtež, 30. 12. 2021.

 


 

Jelena Martinović

 

 

Jelena Martinović: Planinarski dnevnik kroz sliku i crtež, 10. 1. 2022.

 


 

Krešimira Gojanović
Krešimira Gojanović

 

– Krešimira Gojanović: ”Nomadski dnevnik”, haiku zbirka i virtualna izložba haiga kroz crtež, sliku i fotografiju, 23. 1. 2022.

 


 

Jelena Martinović
Jelena Martinović

 

– Jelena Martinović: Video zapisi iz prirode, 19. 2. 2022.

 


 

Krešimira Gojanović
Krešimira Gojanović

 

– Krešimira Gojanović: ”Život uz vodu”, virtualna izložba fotografija, 21. 2. 2022.

 


 

Jelena Martinović
Jelena Martinović

 

– Krešimira Gojanović i Jelena Martinović, fotografski slideshow – 4 virtualne izložbe fotografija (eksperimentiranje sa različitim formatima virtualnih galerija na wordpress-u) – 23. 2. 2022.


 

 

Krešimira Gojanović
Krešimira Gojanović

 

 

– Krešimira Gojanović: Online haiku slikovnica ”Zoo planeta”, 26. 2. 2022.

 


 

Rada Marković
Rada Marković

– Virtualna izložba ilustracija kriminalističke novele Hrvoja Kovačevića, ”Putnik kroz vrijeme” (novela u nastavcima i prateće ilustracije umjetnika) – 1. 3. 2022.

Autori: Nataša Ač, Antonija Cesarec, Krešimira Gojanović, Vanda Jurković, Valentina Kasapović, Denis Kožljan, Rada Marković, Mirjana Marović, Jelena Martinović, Zrinka Ostović, Katja Ravlić, Valentina Šuljić, Alenka Tominac, Andrej Zbašnik.