Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Objave

Sadržaj objava na portalu ”Vrijeme divljine – zapisi iz prirode”

1. Naslovna stranica 2. Uvodna riječ: Vrijeme divljine – priroda kao transformacija, 20. 12. 2021. 3. Hrvoje Kovačević, popis sadržaja na stranicama, biografija i bibliografija – Hrvoje Kovačević, ”Putnik kroz vrijeme (smrt u prirodi)”, kriminalistička novela u 6 nastavaka, uz prateću virtualnu izložbu ilustracija umjetnika koji su ilustrirali ''Putnika kroz vrijeme'' (Autori uključeni u izložbu ilustracija:... Continue Reading →

Intervju sa Hrvojem Kovačevićem: o kriminalističkom romanu, likovno-književnoj suradnji i online projektima umjetnika

Biografija i bibliografija Hrvoja Kovačevića Hrvoje, na portalu ''Vrijeme divljine – zapisi iz prirode'' objavili smo tvoju podužu kriminalističku novelu ''Putnik kroz vrijeme (smrt u prirodi)'', koja je bila vrlo dobro prihvaćena i od publike (postigli smo veliku čitanost novele na portalu), ali i od likovnih umjetnika koji su je ilustrirali tijekom proteklih nekoliko mjeseci.... Continue Reading →

Krešimira Gojanović: Ilustrirana poezija

Krešimira Gojanović: Ilustrirana poezija Temelj dvojnosti Pred tajnom zatvorenih vrata, dozvala sam svoju sliku o tebi. Između gradova, među svjetovima prepoznala sam šare na koži zmije, vijugavo gibanje svjetla i pustila te da mi pričaš u snovima gdje si uvijek ogoljen, kao žongler i androgin postaješ nalik meni. Od dalekih priča moje je biće ustreptalo,... Continue Reading →

Jelena Martinović: Oslikana poezija

Jelena Martinović: Oslikana poezija Prepuštanje Nevjerojatno nevjerojatno nevjerojatno.... Kako se osjećam. Ne znam kako da to opišem riječima... možda slikom? Uspijem. Bojama? ... da Ta silina, snaga, volja, čistoća. I onda pustiti se Prepustiti Bez borbe Bez straha Ako se borim, borim se protiv sebe Svaka borba je borba sa sobom samom Prihvatiti? Prvo trebam... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Gore ↑