Krešimira Gojanović, Crtačka haiga 1, tuš na papiru
Krešimira Gojanović, Crtačka haiga 1, tuš na papiru

Haiga je vizualni zapis koji objedinjuje sliku i haiku poeziju, kao izvorna forma rođena je u Japanu pod utjecajem zen budizma i tradicionalnog istočnjačkog slikarstva, dok se moderne haige danas mogu stvarati u bilo kojoj tehnici – fotografiji, crtežu, slikarstvu, grafici i digitalnoj grafici, kolažu, i dr.

Na svojim haigama zadržala sam tradicionalnu haiku formu koja se sastoji od tri stiha, gdje stihovi redom imaju pet, sedam i pet slogova, te kroz njih progovaram o svom unutarnjem iskustvu, dojmovima i osjećanjima u kontaktu sa prirodom. Haiku stihovima opisujem i svoje crteže, slike i fotografije, nekada prvo imam crtež kao predložak na temelju kojega pišem haiku poeziju, a nekad je obratno, prvo napišem haiku stihove, pa onda crtam prateću ilustraciju ili priložim odgovarajuću fotografiju. Sam proces inspirativan je i meditativan, iako u znatnoj mjeri u pisanju haikua i stvaranju haiga napuštam tradicionalna pravila, dosta eksperimentiram i uvodim neki svoj individualni pristup. U prošlosti žene nisu bile istaknute kao značajni pisci tradicionalne japanske haiku poezije, već su nam poznati pjesnici kao Matsuo Bashō (1644. – 1694.), Yosa Buson (1716. – 1783.), Kobayashi Issa (1763. – 1827.) i Masaoka Shiki (1867. – 1902.).

Krešimira Gojanović, Crtačka haiga 7, tuš / akvarel na papiru
Krešimira Gojanović, Crtačka haiga 7, tuš / akvarel na papiru

Sa razvojem moderne haiku poezije, u njezino stvaranje se uključuje sve veći broj žena, od kojih neke donose i drugačije pristupe i radikalne iskorake iz tradicije, kroz koje se naglašava žensko kreativno iskustvo, kao i ono što je u tradicionalnoj haiku poeziji bilo neprimjereno kao predmet opisivanja, a to je ljubavno i erotsko iskustvo čovjeka. No ukoliko se kroz haiku poeziju bavimo sa prirodom, tada je svako iskustvo unutar te prirode jednakovrijedno i bitno da postane predmetom haikua, pa se to odnosi i na žensko kreativno, erotsko i duhovno iskustvo, koje se također može afirmirati u okviru ove poetske forme.

U ovoj virtualnoj galeriji vam predstavljam neke svoje crtačke, slikarske i fotografske haige, gdje kombiniram vizualni zapis sa haiku stihovima (41 haiga i 61 haiku stih), posvećujući ovu zbirku svojim prvim učiteljima haikua, a to su bili pok. Borivoj Bukva i dr. sc. Jadran Zalokar, okupljeni oko Društva haiku pjesnika Rijeke – ”Karolina riječka”, poznati i po tome da su od prvih dana pojave interneta u Hrvatskoj počeli povezivati veliki broj domaćih i stranih haiku pjesnika i pjesnikinja, te predstavljati njihov rad na različitim internetskim forumima i web stranicama, njegujući moderan, interaktivan i kozmopolitski pristup kroz filozofsku budističku misao i raznolike umjetničke forme u kojima su se izražavali.  (Krešimira Gojanović, 23. 1. 2022.)


Krešimira Gojanović: ”Nomadski dnevnik”, galerija crtačkih i slikarskih haiga


Krešimira Gojanović: ”Nomadski dnevnik”, galerija fotografskih haiga

 

 

Copyright (c) Krešimira Gojanović