Jelena Martinović, ''Velebit 3''
Jelena Martinović, ”Velebit 3”

Na svojim planinarskim ekspedicijama, Jelena Martinović podjednako se služi fotoaparatom, kao i olovkom i kistom, da bi zabilježila transformacije svjetlosti na planinskim vrhuncima, ledenu svježinu nebeskog svoda u različitim dobima dana, izbrazdane strukture stijena i škrtog raslinja, igličaste latice planinskog cvijeća, kao i čvornate teksture drveća.

Svi ti dojmovi na fotografijama, upijeni sa širokih, otvorenih prostora, igra sjena na snježnom pokrivaču i krševitom tlu iz jednog medija pretočiti će se u drugi, od fotografije ka crtežu i akvarelu, od brzih skica prema složenijim studijama, kompozicijama i ciklusima.

Sa istraživačkim žarom i sposobnošću da uočava detalje cjeline od većeg prema manjem i obratno, umjetnica se povezuje sa elementima, prenoseći nam doživljaj čvrstine i čistoće neokrnjene prirode. (K. Gojanović, 20. 12. 2021.)

Jelena Martinović: Galerija fotografija ”Foto zapisi iz prirode – Velebit”

 

Jelena Martinović: ”Foto zapisi sa Himalaje”

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

 

 

 

Copyright (c) Jelena Martinović